Select language:EnglishPolski

Partnerzy serwisu

MotoTRBO - cyfrowy system łączności radiowej 

Icom Polska-radiokomunikacja profesjonalna

http://hytera.com/

Odwiedź stronę oficjalnego dystrybutora w Polsce - ELEKTRIT

DGT Sp. z o.o.

Excera

Partnerstwo z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Facebook

Współpracujemy z

Wyszukiwarka

Zapytaj naszego eksperta

Potrzebujesz niezawodnej łączności radiowej ale nie wiesz jaki system będzie najbardziej odpowiedni dla Twojej firmy lub organizacji?

Zapytaj naszego eksperta.

Udzielimy Ci porady, doradzimy rozwiązanie które będzie pasować do Twoich wymagań i budżetu.

 

Napisz lub zadzwoń do naszego eksperta:

tel. 602 72 32 62

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Służba więzienna tworzy – składający się z ponad 1600 radiotelefonów - system łączności analogowo-cyfrowej DMR

 

Centralny Zarząd Służby Więziennej ogłosił przetarg na dostarczenie i wdrożenie systemu łączności DMR dla 179 jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

sw_gov_pl zdj.P.Zwiech.AŚ.Opole

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie – działających w standardzie ETSI DMR Tier II – wymienionych poniżej urządzeń radiokomunikacyjnych (pasmo VHF) i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem niezbędnym do działania systemu, ich instalacji i uruchomienia.

1. Stacja bazowa - 179szt.;

2. Radiotelefon przewoźny - 137szt.;

3. Radiotelefon przenośny - 1110szt.;

4. Ładowarka jednostanowiskowa - 280szt.;

5. Ładowarka wielostanowiskowa - 26szt.;

6. Stacja retransmisyjna / przemiennik- 179szt.;

7. Oprogramowanie do zarządzania systemem wraz z wymaganymi licencjami - 194szt.;

8. Serwer radiokomunikacyjny - 1szt.;

9. Serwer / kontroler radiowy - 179szt.;

10. Stacja robocza - konsola dyspozytorska - 194szt.;

11. Przełącznik sieciowy - 179szt.;

12. Szafa 19" - 179szt.;

13. Duplekser – 179szt.;

 

Wykonawca ma przeprowadzić prace instalacyjno-uruchomieniowe oraz przygotować dokumentacje powykonawczą, a także przeprowadzić szkolenia dla 40 administratorów systemu. Wszystkie radiotelefony muszą pochodzić od tego samego producenta, a system musi posiadać możliwość dalszej rozbudowy o kolejne przemienniki, stacje bazowe, radiotelefony i nowych użytkowników bez konieczności wymiany jakiegokolwiek podzespołu dostarczonego w ramach tego zamówienia. Dostarczony sprzęt stacjonarny podłączany będzie pod istniejące instalacje antenowe, które są obecnie przygotowywane przez jednostki organizacyjne SW.

 

Służba Więzienna wymaga, aby jakakolwiek awaria stacji bazowej czy stacji retransmisyjnej- nie miała wpływu na działanie pozostałych urządzeń. Dostarczone radiotelefony przewoźne i przenośne oraz radiotelefony bazowe, muszą posiadać możliwość pracy w trybie bezpośrednim z wykorzystaniem dwóch szczelin w trybie cyfrowym DMR. Instalacje w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powinny być połączone z wykorzystaniem sieci WAN Zamawiającego w jeden spójny system łączności Służby Więziennej (CSŁRSW). System musi umożliwiać współpracę z aktualnie używanym przez Służbę Więzienną, konwencjonalnym systemem analogowym.

 

Dostawa obejmuje również aplikację dyspozytora radiowego i administratora do zarządzania siecią radiotelefonów cyfrowo-analogowych i analogowych, umożliwiającą zdalną obsługę systemu. Technologia systemu musi umożliwiać łączność w miejscach trudno dostępnych. System musi umożliwiać rejestrację rozmów radiowych, rejestrację lokalizacji radiotelefonów z możliwością prezentowania tej lokalizacji na mapie oraz rejestrację historii połączeń wraz z numerami uczestniczących radiotelefonów. Z pozostałymi wymaganiami, jak również ze schematem struktury systemu łączności w jednostkach SW, możemy się zapoznać w dokumentacji przetargowej.

 

Kryteria oceny ofert to w 60% cena, w 20% funkcjonalności i parametry dodatkowo punktowane (szczegółowo określone w SIWZ), w 10% wydajność oferowanego akumulatora do radiotelefonu przenośnego oraz w 10% oferowany okres gwarancji na sprzęt i oprogramowanie.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, którego realizacja polegała by na zwiększeniu o 100 % ilości radiotelefonów przenośnych.

 

Wśród licznych wymagań stawianych przez Służbę Więzienną znajduje się m.in. konieczność, aby firma składająca ofertę była wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wykonawca ma również wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonał lub wykonuje zamówienie polegające na:

- dostawie wraz z instalacją, uruchomieniem, szkoleniem i wdrożeniem cyfrowego sprzętu łączności radiowej, obejmującej stacje retransmisyjne, radiotelefony bazowe, radiotelefony przenośne i radiotelefony przewoźne w standardzie ETSI DMR, o wartości nie mniejszej niż 2,5 mln zł brutto;

- dostawie i uruchomieniu oprogramowania dyspozytorskiego (minimum 10 konsol radiowych dla standardu DMR) dla co najmniej 2 tys. urządzeń radiowych dla służb – takich jak Siły Zbrojne RP, Policja, ABW, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, CBA, BOR (SOP), SG, Kontrola Skarbowa, Służba Celna, Służba Więzienna, Izba Administracyjno Skarbowa, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, lub analogiczne służby zagraniczne.

Służba więzienna wymaga również skierowania do realizacji zamówienia osób legitymujących się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem (1 kierownik projektu, 3 specjalistów).

 

Oferty można składać do 3 lipca br. do godziny 10. Jawne otwarcie ofert nastąpi pół godziny później. Każda składana oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 250 tys zł. Wykonawcy w terminie uzgodnionym z zamawiającym, nie później jednak niż do 10 dni od dnia otwarcia ofert, mają przeprowadzić prezentację oferowanego rozwiązania w celu potwierdzenia że oferowane urządzenia i oprogramowanie spełniają wymagania.

 

Źródło: zp.sw.gov.pl ; Fot.: zdj. P. Zwiech, AŚ Opole [sw.gov.pl]